Adatvédelmi nyilatkozat

ADATAINAK VÉDELME FONTOS AZ IRON MOUNTAIN SZÁMÁRA.

Az Iron Mountain weboldalára vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A szabályzat utolsó módosításának időpontja: 2013. Október 7.

Ezt a szabályzatot az Iron Mountain, leányvállalatai és az Iron Mountain szolgáltatási rendszerében részes vegyesvállalatainak társult tagjai, valamint az Iron Mountain közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló egyéb szervezetek (különállóan: kapcsolt vállalkozások, a kapcsolt vállalkozások együttesen: Iron Mountain) fogadták el.

Az Iron Mountain megérti az Ön aggodalmát az Iron Mountain ezen oldalán keresztül megadott adatainak védelmével kapcsolatban. Ebből az adatvédelmi szabályzatból megtudhatja, hogy az oldalon milyen jellegű adatok gyűjtésére és nyomon követésére kerül sor, az adatokat milyen módon használják fel, és azokat kikkel közlik. Ajánljuk figyelmébe továbbá az Iron Mountain Magyarország adatvédelmi szabályzatát, amely megfogalmazza Társaságunk elkötelezettségét az ügyfelek és munkatársak adatainak védelme iránt mind az interneten, mind azon kívül. Ha az online adatvédelem tekintetében e szabályzat és az utóbb említett adatvédelmi szabályzat között ellentmondás áll fenn, az e szabályzatban foglaltak elsőbbséget élveznek.

Az általunk gyűjtött adatok köre

Az Iron Mountain az oldal felhasználóiról kétféle információt gyűjt: "személyes adatokat" (a teljesség igénye nélkül ilyen a név, a cím, a telefonszám és az e-mail cím), valamint személyazonosításra nem alkalmas, “anonim vagy összesített adatokat” (pl. arról hogy hányan jelentkeznek be az oldalunkra). Az önkéntesen megadott, valamint az e szabályzatban leírt módon sütik segítségével begyűjtött adatokon kívül az Iron Mountain nem gyűjt személyes adatokat arról, hogy Ön az oldalt hogyan használja.

A szabályzatot alaposan áttanulmányozva megtudhatja, hogy milyen módon ellenőrizheti az Önnel kapcsolatban az Iron Mountain rendelkezésére álló személyes adatok pontosságát, valamint azt, hogy milyen módon kérheti személyes adatainak törlését vagy módosítását.

Tájékoztatás iránti kérésének teljesítéséhez nevének, megszólításának, vállalati pozíciójának, postacímének, telefonszámának és e-mail címének megadását kérjük. Választható jelleggel megadhatja a legmegfelelőbb időpontot az Önnel való kapcsolatfelvételre, annak a vállalatnak az éves árbevételét és alkalmazottainak számát, amellyel Ön kapcsolatban áll, valamint egyéb lényeges megjegyzéseket is [akkor, ha a kért információhoz tartozik megjegyzés mező].

Az általunk gyűjtött adatok felhasználása

Az Ön által megadott adatokat a) az Ön tájékoztatása céljából, b) kérésére az Iron Mountain és az Ön érdeklődésére esetleg számot tartó szolgáltatások témájában egyéb anyagok küldéséhez, c) az Ön megfelelő hozzájárulása hiányában a marketing célú kapcsolatfelvétel elkerülése céljából c) az oldal adminisztrációja során, valamint d) a szabályzatban leírt egyéb módon használjuk fel.

Az Iron Mountain esetenként az Ön személyes adatait marketing-tanácsadókkal közölheti. Ilyenkor a tanácsadók a személyes adatokat kizárólag arra használhatják fel, hogy az Iron Mountaint segítsék szolgáltatásainak és termékeinek értékesítésében. E szabályzat feltételei a tanácsadókra is vonatkoznak.

Sütik és egyéb technológiák alkalmazása

Általános - Amikor Ön meglátogatja az oldalt, az Iron Mountain adatokat rögzít az Ön böngészőjének típusáról, operációs rendszeréről, IP címéről, valamint arról a domain névről, amelyről Ön az oldalt elérte (pl. yahoo.com). Ezen kívül az Iron Mountain rögzíthet az Ön böngészőjének viselkedésével kapcsolatos adatokat, pl. az oldallátogatások számát, a látogatások időpontját, valamint az oldal böngészésével töltött időt. Az Iron Mountain nyomon követheti továbbá az Ön reakcióit az Iron Mountain hirdetéseire, e-mail üzeneteire és oldalának tartalmára; meghatározhatja, hogy Ön képes-e HTML-alapú e-mail üzenetek fogadására; megállapíthatja, hogy egy adott e-mail üzenetet hány felhasználó nyit meg, és lehetővé teheti szolgáltatói számára, hogy az Iron Mountain részére bonyolított e-mail kampányra vonatkozóan összesített statisztikát készítsenek. A fenti adatokat az Iron Mountain kizárólag saját belső céljaira használja fel az oldal üzemeltetése, funkcióinak javítása, valamint az interaktív hirdetések jobb célzása érdekében, hogy jobb ügyféltámogatást és használhatóbb oldalt biztosíthasson. Az adatok gyűjtését – akár közvetlenül, akár aggregátorok segítségével – az Iron Mountain az ebben a szabályzatban rögzített feltételekkel végzi.

Átlátszó GIF-fájlok - Az Iron Mountain az oldalain a saját sütiken kívül pixeleket (átlátszó GIF-fájlokat) is használ az online hirdetések és az e-mail marketing kezeléséhez. A GIF-fájlok egy vagy több külső szolgáltatótól származnak a felhasználás helyétől függően. A fájlok segítségével a szolgáltatók azonosítják az Ön böngészőjében található egyedi sütiket, amelyek alapján a szolgáltatók és az Iron Mountain megállapíthatják, hogy Ön melyik hirdetésre reagálva keresi fel az oldalt, és azt hogyan használja.

Példák arra, hogy az Iron Mountain és külső szolgáltatói hogyan alkalmazzák a GIF-fájlokat:

 • Az Iron Mountain hirdetéseivel, e-mail üzeneteivel és oldalának tartalmával kapcsolatos ügyfélreakciók nyomon követése..
 • Annak megállapítása, hogy Ön képes e HTML-alapú e-mail üzenetek fogadására. Ez alapján az Iron Mountain, illetve szolgáltatója az Ön által olvasható formátumú e-mail üzeneteket küldhet Önnek.
 • Annak megállapítása, hogy egy adott e-mail üzenetet hány felhasználó nyit meg, amely alapján a szolgáltatók az Iron Mountain részére bonyolított e-mail kampányra vonatkozóan összesített statisztikát készíthetnek.
 • Az interaktív hirdetések jobb célzása, az ügyféltámogatás és az oldal használhatóságának javítása, valamint az Ön érdeklődésére várhatóan számot tartó ajánlatok és promóciók küldése akkor, ha erre Ön előzőleg engedélyt adott.

A fenti és egyéb tevékenységek céljából az Iron Mountain vagy szolgáltatója esetenként az Ön által előzőleg megadott személyes adatokat (pl. nevét és e-mail címét) összekapcsolhatja azokkal az információkkal, amelyek a GIF-fájlokból nyerhetők arról, hogy Ön az oldalra hogyan érkezik, azt hogyan böngészi, és hogyan hagyja el.

Jogosultság a sütik használatának tiltása

Az oldal első megnyitásakor egy felugró ablakban Ön engedélyezheti vagy tilthatja a sütik (cookies) használatát az oldalon. Ön dönthet úgy, hogy a sütiket nem engedélyezi [a szolgáltatás ettől függetlenül is működik]. Ez azonban korlátozhatja az oldalon elérhető szolgáltatások körét.

Az általunk átadott adatok köre

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével az Iron Mountain és az alább meghatározott szolgáltatói az Ön személyes adatait átadja:

 • Az Iron Mountain és kapcsolt vállalkozásai közötti kommunikáció során;
 • Kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő külső szolgáltatók részére, amelyek az Iron Mountain részére vagy megbízásából szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyek kötelesek Ön személyes adatainak kezelése során a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat és alapelveket betartani (pl. az oldal befektetői kapcsolatokat kezelő, COMAC, Iron Mountain Digital Services, vagy Iron Mountain Intellectual Property Management részét üzemeltető szállítók, valamint az adatvédelmi szabályzatban említett egyéb szolgáltatók);
 • Harmadik fél részére üzletrész részleges vagy teljes, tervezett vagy tényleges értékesítésével, összevonásával vagy átruházásával kapcsolatban;
 • A vonatkozó jogszabályok által megengedett vagy előírt egyéb személyek részére.
 • A hitelkártyás fizetések feldolgozását az Iron Mountan harmadik felek bevonásával végzi. A hitelkártyás fizetéseket feldolgozó harmadik felek kizárólag azokhoz a személyes adatokhoz férnek hozzá, amelyeket Ön közvetlenül az ő részükre ad meg a hitelkártyás fizetés során. A harmadik felek és az Iron Mountain között létrejött szerződés értelmében a harmadik felek a személyes adatokat biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzák fel.

Az ilyen személyes adatokhoz való hozzáférés kizárólag abból a célból történik, amelyhez Ön az adatokat az Iron Mountain vagy annak szolgáltatója részére megadta. Az Iron Mountain, kapcsolt vállalkozásai és szolgáltatói a világ eltérő pontjain találhatók., ezért személyes adatai olyan országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyekben az adatvédelem szintje eltér az Amerikai Egyesült Államok vagy az Ön székhelye vagy lakóhelye szerinti országétól. Például ha Ön az Iron Mountain Franciaországban vagy Brazíliában nyújtott szolgáltatásairól érdeklődik, akkor az Iron Mountain az információkérést továbbítja az adott országban található szervezeti egységének. Kérésre az Iron Mountain bármikor megadja azoknak a társaságoknak és országoknak az adatait, amelyekhez, illetve amelyekbe az Ön adatait továbbította.

Kapcsolódás harmadik fél weboldalához

Ez a szabályzat kizárólag erre a weboldalra vonatkozik. Az oldalon hivatkozások találhatók mind az Iron Mountain társoldalaira, mind pedig az ilyennek nem minősülő oldalakra, amelyeken azok tartalma, termékei és szolgáltatásai érhetők el. Egyes esetekben az egyéb oldalak „seamless experience” technológia segítségével, az Iron Mountain oldalába ágyazottan érhetők el. Bár az ilyen oldalakat üzemeltető társaságok közül egyesek az Iron Mountain szerződött partnerei, a személyes azonosításra alkalmas adatok megadása előtt célszerű áttanulmányoznia a hivatkozott oldalak adatvédelmi és egyéb feltételeit.

Lemondás és módosítás kérése

Ön kezdeményezheti, hogy az Iron Mountain:

 • adja át az Ön részére a birtokában lévő, Önre vonatkozó személyes adatok egy példányát;
 • szüntesse be az Ön személyes adatainak vagy – az Ön utasítása szerint – azok egy részének közvetlen marketing céljára történő felhasználását;
 • javítsa ki a személyes adatokban található hibákat;
 • szükség szerint módosítsa a személyes adatokat.

Az Iron Mountain birtokában lévő, Önre vonatkozó, az Ön által az oldalon keresztül megadott személyes adatok egy példányának igényléséhez írjon a webmaster@ironmountain.com címre vagy az Iron Mountain által küldött marketing célú üzenetek lemondását www.ironmountain.com/optout címen keresztül teheti meg. Ha az Önnel kapcsolatos adatok tévesek, írjon a webmaster@ironmountain.com címre, és az Iron Mountain minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz az adatok azonnali kijavítása vagy módosítása érdekében, illetve további információt kér, ha az a kérés teljesítéséhez szükséges. Ön kérheti továbbá nevének és egyéb személyes adatainak az Iron Mountain adatbázisából való eltávolítását. A fenti esetekben az Iron Mountain a jogszabályi és egyéb megengedhető szempontok mérlegelésével minden elvárható erőfeszítést megtesz a kérés azonnali teljesítése érdekében.

Ha megkeresésére nem érkezik visszaigazolás a webmaster@ironmountain.com címről, vagy ha a megkeresése érdemben nem került kivizsgálásra, akkor forduljon először az Iron Mountain adatvédelmi igazgatójához a global.privacy@ironmountain.com email címen.

A módosításokkal kapcsolatos értesítés

Az Iron Mountain saját döntése szerint ezt a szabályzatot bármikor módosíthatja a módosított szabályzat a weboldalon történő közzétételével. A szabályzat olyan lényeges módosítása esetén, amely érinti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, az Iron Mountain e-mailben vagy postai úton értesíti Önt, egyúttal lehetővé teszi, hogy az új szabályzat feltételeit megerősítse. A módosítások érvénybelépését követően gyűjtött személyes adatokra a módosított szabályzat feltételei vonatkoznak, a korábban gyűjtött személyes adatok kezelése pedig a megerősítésre vonatkozó értesítésnek megfelelően történik (megerősítés esetén a módosított szabályzat, megerősítés hiányában az előző szabályzat szerint). Ha a szabályzatban nem történik olyan lényeges módosítás, amely érinti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, akkor a módosított szabályzat a közzététel időpontjától hatályos, és az oldal használata az új szabályzat elfogadásának minősül. Ha ön marketing- és egyéb anyagokat rendelt meg és az Iron Mountain rendszeres elektronikus küldeményeket továbbít az Ön részére, akkor a szabályzat módosítását e-mailben küldheti Önnek. Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel ezt az oldalt, különösen azelőtt, hogy az oldalon keresztül személyes adatokat ad meg. Ez a szabályzat egyéb módon az Iron Mountain előzetes írásbeli engedélye nélkül nem módosítható. A szabályzat legutóbb 2013. október 7-én módosult.

Az adatok védelme és tárolása

Az Iron Mountain komolyan veszi az általa gyűjtött adatok védelmét. Emiatt az Iron Mountain olyan technológiát, biztonsági intézkedéseket és eljárásokat vezetett be, amelyekkel az érintett adatok jellegének megfelelően csökkenthető az adatok akaratlan megsemmisülésének vagy elvesztésének, valamint az adatok engedély nélküli közzétételének és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázata. Ezen kívül az Iron Mountain tanúsíttatta a Safe Harbor keretrendszernek való megfelelését, amelynek célja az európai adatvédelmi irányelvben foglalt megfelelési követelmény teljesítése.

Az oldal segítségével gyűjtött személyes adatokat az Egyesült Államokban található szerverek tárolják, amelyekre az Iron Mountain informatikai biztonsági szabályzatai és eljárásai vonatkoznak. Ha Ön más joghatóságban található, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy a rögzítést követően személyes adatai az Iron Mountain szervereire kerülnek, az Egyesült Államokban viszont nincsenek egységes adatvédelmi törvények.

Gyermekek

Az Iron Mountain törekszik az internetet használó gyermekek biztonságának védelmére, így a 13 évesnél fiatalabb vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott korhatár alatti gyermekektől [igazolt előzetes szülői hozzájárulás hiányában] tudatosan nem gyűjt személyes adatokat. Ha az Iron Mountain észleli, hogy az oldalon gyermek adott meg személyes adatokat vagy erre kísérletet tett, akkor értesíti a felhasználót, hogy személyes adatait nem fogadhatja el. Ezt követően a személyes adatokat törli a nyilvántartásából.

Az Iron Mountain üzleti etikai programja

Az Iron Mountain üzleti etikai programja alapján történő közzétételre a jelen szabályzat helyett az Iron Mountain etikai és üzleti magatartási kódexe vonatkozik.

A szabályzattal kapcsolatos kérdések

A szabályzattal kapcsolatos kérdésekkel forduljon az Iron Mountain adatvédelmi igazgatójához telefonon a következő számokon: 1-800-935-6966, 4932. mellék (az USA területéről) vagy 1-617-535-4932 (az USA területén kívülről), vagy e-mailben a global.privacy@ironmountain.com címen, vagy levélben a következő címen: Director of Privacy, Iron Mountain, 745 Atlantic Avenue, Boston, MA 02111, U.S.A.

Az Iron Mountain adatvédelmi elvei

Az Iron Mountain vállalja az alábbiakat:

 • Az Iron Mountain kizárólag a szükséges adatokat gyűjti. Nagyra becsült ügyfeleitől az Iron Mountain olyan adatokat gyűjt, amelyek lehetővé teszik az ügyfélnyilvántartás vezetését, az Iron Mountain szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos marketinginformációk továbbítását avagy az ilyen információk továbbításától való tartózkodást, az ügyfelek érdeklődésére számot tartó cikkek közlését, valamint az olyan információk megszerzését, amelyeket az Iron Mountain felhasználhat az oldal üzemeltetéshez és fejlesztéséhez, továbbá a szabályozási vagy jogszabályi előírások teljesítését. Ügyfeleinket tájékoztatjuk a gyűjtött adatok köréről és az adatok felhasználásának módjáról.
  Nagyra becsült munkavállalóitól az Iron Mountain olyan adatokat gyűjt, amelyek lehetővé teszik az alkalmazotti juttatások és az ezekkel kapcsolatos juttatási programok emberi erőforrásmenedzsment, oktatási és bevándorlási célú kezelését, továbbá a szabályozási vagy jogszabályi előírások teljesítését.
 • Az Iron Mountain az ügyfelek interneten keresztül megadott adatait csak a kifejezett beleegyezésüket követően használhatja fel. Ön meghatározhatja, hogy megad-e olyan adatokat az Iron Mountain részére, amely alapján az Önnek marketing célú tájékoztatást küldhet, valamint azt, hogy a tájékoztatást online marketing csatornán, telefonon, faxon vagy postai úton kéri. A lemondásra bármikor lehetősége van. Az Iron Mountain minden tőle telhetőt megtesz a korábban megadott személyes adatok kezelésének megszüntetésére. Az Iron Mountain nem internetes tevékenységével kapcsolatban a további megkeresést az ügyfél írásban mondhatja le. Az Iron Mountain minden tőle telhetőt megtesz a kérés azonnali teljesítése érdekében.
 • Az Iron Mountain az ügyfelek vagy a saját alkalmazottai által megadott személyes adatok szintjének megfelelő biztonsági eljárásokat és óvintézkedéseket alkalmaz. Információkezelési szolgáltatásaival kapcsolatban az Iron Mountain törekszik a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, az adatok pontosságának megőrzésére, az adatok rendeltetésszerű felhasználására, valamint a szakmai standardok alkalmazására az általa kezelt adatok elvesztése, módosítása vagy az azokkal való visszaélés elleni védelem érdekében.
 • Az adatok közlése. Az ügyfél- vagy alkalmazotti adatok a tőlük érkező igények teljesítése céljából való felhasználása mellett az Iron Mountain a birtokába került adatokat átadja akkor, ha azt törvény vagy szabályozó hatóság írja elő. Ezen kívül az Iron Mountain adatot adhat át a kapcsolt vállalkozásnak nem minősülő külső szolgáltatók részére, amelyek az Iron Mountain részére vagy megbízásából szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtanak, és amelyek kötelesek az adatvédelemre és az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályzatot alkalmazni, és/vagy harmadik fél részére üzletrész részleges vagy teljes, tervezett vagy tényleges értékesítésével, összevonásával vagy átruházásával kapcsolatban.
 • Az Iron Mountain elvárásai a szolgáltatókkal szemben. Az Iron Mountain elvárja azoktól a szolgáltatóktól, amelyek hozzáférnek az Iron Mountain ügyfelei vagy alkalmazottai által szolgáltatásnyújtási célra megadott adatokhoz, hogy tartsák be az itt rögzített elveket függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatók ügyfél- vagy alkalmazotti adatokhoz férnek hozzá. Az Iron Mountain az adatvédelmi és biztonsági vállalásokat saját döntéshozatala részének tekinti azzal kapcsolatban, hogy milyen szolgáltatókat választ partnerei közé.
 • Az Iron Mountain megfelel az USA-EU “Safe Harbor” Keretrendszernek amint az megfogalmazásra került az USA Kereskedelmi Minisztériuma által az Európai Unióból és Svájcból származó személyes adatok gyűjtése, kezelése és tárolása kapcsán.
  Az Iron Mountain tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy megfelel a “Safe Harbor” adatvédelmi elveinek (tájékoztatás, választási lehetőség, személyes adatok továbbítása, hozzáférés, biztonság, adatok sérthetetlensége, érvényesíthetőség és felügyelet). A Safe Harbor programmal kapcsolatos további információkhoz és az Iron Mountain tanúsítványának megtekintéséhez kérjük, hogy látogasson el a http://www.export.gov/safeharbor/ weboldalra.

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdésekkel forduljon az Iron Mountain adatvédelmi igazgatójához telefonon a következő számokon: 1-800-935-6966, 4932. mellék (az USA területéről) vagy 1-617-535-4932 (az USA területén kívülről), vagy e-mailben a global.privacy@ironmountain.com címen, vagy levélben a következő címen: Director of Privacy, Iron Mountain, 745 Atlantic Avenue, Boston, MA 02111, U.S.A.